Zaměstnanci

Naši zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí společnosti a jejich zdraví a bezpečnost výrazně ovlivňuje fungování společnosti. Oblast zdraví, bezpečnosti a vztahů se zaměstnanci je klíčová pro dosažení udržitelného rozvoje. Náš úspěch stavíme na zapojení zaměstnanců, na talentech, které chceme dále rozvíjet a poskytnout jim úspěšnou profesní kariéru.

Bezpečnost

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců je vždy na prvním místě.
Práce v huti je velmi náročná na pozornost, ať už ve výrobních halách nebo při pohybu v areálu huti, která je protkána dvěma sty kilometrů kolejí a padesáti kilometry silnic.
Proto během roku připravujeme různé aktivity, které preventivně upozorňují na možné hrozby a pomáhají chránit pracovníky huti před rutinním přístupem k práci a bezpečnosti. Vždyť všichni se chceme vrátit domů zdraví a v pořádku.

Rozvoj zaměstnanců

Naši zaměstnanci jsou pro nás prioritou, proto o ně pečujeme a rozvíjíme všestranně jejich schopnosti.

Zaměstnanci si vybírají ze široké škály školících programů. Kromě profesních kurzů mají možnost absolvovat jazykové kurzy formou e-learning kurzů, dále absolvovat kurzy PC, manažerské kurzy, kurzy v oblasti bezpečnosti práce a další.

Podpora žen

Rovněž podporujeme větší zapojení žen do technických oborů a zájem absolventek najít uplatnění v oboru právě v naší firmě. Přestože hutní průmysl nebývá vnímán jako obor, ve kterém by našlo uplatnění velké množství žen, snaží se naše společnost dokázat, že tomu tak být nemusí.

Automatizace provozů a existence celé řady pozic, které nevyžadují těžkou manuální práci, otevírá ženám možnost prosadit se i v tradičním mužském odvětví.

Zdraví

Dobré zdraví má rozhodující význam pro kvalitu života. Zdravý životní styl, ať už jde o stravovací návyky, fyzickou kondici nebo zanechání kouření, předchází mnoha nemocem. Pro naše zaměstnance se snažíme vytvářet bezpečné pracovní prostředí, ale zároveň napomáháme k jejich zdraví a pohodě.
Ke zlepšení zdravotního stavu organizujeme cílené rehabilitační programy: individuální rehabilitace pro zaměstnance vykonávající rizikové práce; rekondičně-rehabilitační pobyty. Zaměstnancům jsou poskytovány permanentky na sport a wellness a vitamínové balíčky.

Vztahy s odbory

Udržujeme dlouhodobé kvalitní a férové vztahy se svými zaměstnanci i odborovými organizacemi, které je zastupují.