Využívání zdrojů a recyklace

Kvůli nedostatku zdrojů se svět snaží o šetrnější přístup: co nejméně plýtvat a co nejvíce opětovně využít. Recyklovatelnost oceli v tomto ohledu představuje přirozenou výhodu, nicméně abychom se v této oblasti stali jedničkou, je třeba překonat jisté obchodní a technické problémy.
Soustředíme se na porozumění celého životního cyklu materiálů a výrobků. Ocel je nejrecyklovanějším materiálem na světě – předčí hliník, papír, sklo, plyn a plast dohromady. Je to proto, že ocel je možné recyklovat donekonečna, aniž by ztratila cokoli ze svých kvalit. Díky tomu hraje významnou úlohu v cyklickém hospodářství.

Ekologické odpadní hospodářství

Díky své 100 % recyklovatelnosti má ocel v této oblasti zásadní výhodu. Avšak naše společnost rovněž do značné míry investuje do vývoje vůdčích znalostí a schopností pro použití a opětovné využití vedlejších produktů, které vznikají při výrobě oceli.

Vedlejší produkty

Recyklujeme a znovu využíváme také řadu vedlejších a odpadních produktů. Některé z odpadů jsou certifikovány jako výrobky a používají se převážně ve stavebnictví.

  • Vysokopecní struska ze surového železa, ze které se vyrábí umělé kamenivo a granulát.
  • Ocelárenská struska, která se využívá při zemních pracích.
  • Vyzdívka a žáruvzdorný materiál, který zhruba z 10 % recyklujeme a znovu využíváme při opravách metalurgických agregátů, zbylé množství se využívá ve stavebnictví.