Tým nadaných vědců a techniků pro budoucnost

Zájem mladých o techniku není dostatečný, aby snadno nahradil všechny zaměstnance, kteří jednoho dne odejdou do důchodu. Proto spolupracujeme s regionálními školami na všech stupních, představujeme jim hutnictví jako perspektivní obor a jejich podporou pomáháme při přípravě a výchově budoucích odborníků. Kvalitní vzdělávání je prioritou pro udržitelný rozvoj naší společnosti.

Spolupráce se školami

V oblasti vzdělání se snažíme o zatraktivnění technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání, a to na všech vzdělávacích stupních.

Technické profese nabízejí mladým lidem perspektivu, přesto stojí v očích veřejnosti spíše v pozadí. Je třeba změnit pohled rodičů žáků základních škol na technické vzdělávání a podporovat rozvoj technického myšlení dětí už od útlého věku.

Pro žáky základních škol každoročně připravuje Týden otevřených dveří, který jim má za cíl ukázat, že technických oborů se není třeba bát.

Středním školám přispíváme na projekty, které pomáhají studentům získat praktické a manuální dovednosti. Zajišťujeme studentům bezplatné odborné praxe, ale i praktický odborný výcvik učňů, kteří u nás pod dohledem odborníků získávají po celý školní rok praktické dovednosti.

S Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava dlouhodobě spolupracujeme v oblasti vědy a výzkumu. Naši pozornost věnujeme projektům zaměřeným na ekologii, rozvoj nových technologií a zlepšování kvality výrobků. Každoročně oceňujeme deset nejlepších studentů a vybíráme nejlepší diplomové práce. Podporujeme také největší veletrh pracovních příležitostí v kraji na VŠB-TUO.

Exkurze žáků základních a středních škol

Pravidelně organizujeme exkurze pro žáky a studenty. V rámci Týdne otevřených dveří si školáci mohou prohlédnout provozy, vyslechnout přednášku o výrobě, ochraně životního prostředí i bezpečnosti práce a samozřejmě nechybí ani soutěže. Pro studenty máme připravené výukové filmy o výrobě železa, odborný výklad k ochraně životního prostředí, stejně jako praktické ukázky např. tkaninových filtrů apod.

Jsme partnerem Dolní oblasti Vítkovic

Ve Velkém světě techniky jsme v roce 2015 umístili stálou expozici věnovanou výrobě oceli „Ocel – materiál našeho bytí“, která má návštěvníkům v jednoduchosti ukázat proces výroby.
Naše stálá expozice zobrazuje hutní výrobu krok za krokem od přeměny železa na ocel přes plynulé odlévání, řezání, válcování, lisování až po finální produkt, který symbolizuje malá kávová lžička. Při oslavě prvního výročí dostala expozice jako dárek nový animovaný film o oceli, jenž je neodmyslitelnou součástí světa kolem nás. V praktické části expozice si návštěvníci vyrobí lžičku, která je vtipným upomínkovým předmětem. Pro motivaci mladých lidí ke studiu technických oborů jsme pro školy také připravili ukázkovou hodinu o železe a výrobě oceli s aktivními prvky výuky.