Transparentní řízení

Od svého vzniku považuje Liberty vysoký standard obchodní etiky a transparentního řízení za základ svého podnikání. Naším cílem je jednat s našimi zaměstnanci a zástupci cílových skupin důstojně a s respektem, naslouchat jim a dále se učit, a chceme být příkladem všem kolem nás.

Uvědomujeme si, že s naší výrobou je spojena i mimořádná odpovědnost. Dodržování platné legislativy a směrnic je základem naší odpovědnosti, ale není to vše. Musíme se stále snažit vytvářet pozitivní kulturu, ve které každý chce a ví, jak dělat věci správně. Klademe velký důraz na oblast lidských práv a jejich dodržování.

Pravidla a směrnice

Kodex společnosti Liberty

Společnost Liberty má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Kodex společnosti se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti a jejich dceřiných společností na celém světě. Slouží k tomu, aby nám pomohl pochopit naše etické a právní povinnosti, se kterými se při práci setkáváme. Každý z našich pracovníků je s Kodexem seznámen a detailně proškolen. Tato školení jsou opakovaná a periodicita je stanovena na 3 roky. Plné znění Kodexu můžete najít ZDE.

Respektujeme veškerá lidská práva

Liberty vydal a bez výjimky se řídí samostatnou politikou dodržování lidských práv. Všichni naši zaměstnanci procházejí školením, objasňujícím jejich práva a povinnosti v oblasti dodržování lidských práv.

 

Politika jednání skupiny Liberty Ostrava
Ve svém kodexu se mimo jiné zavazujeme:
  • striktně dodržovat zákony na ochranu hospodářské soutěže a antimonopolní zákony,
  • postupovat v souladu s protikorupčními zákony,
  • jednat s každým čestně a důstojně,
  • netolerovat žádnou diskriminaci podle rasy, barvy pleti, pohlaví, věku, náboženství, etnického či národnostního původu, postižení či z jiných nezákonných a neetických důvodů,
  • poskytovat všem rovné příležitosti a rozlišovat mezi zaměstnanci pouze na základě jejich výkonnosti, schopností či kvalifikace,
  • zajišťovat všem pracovní prostředí bez jakékoli formy sexuálního či jiného obtěžování.