Měření, komunikování a oceňování naší podpory společnosti

Náš závazek ke světu okolo nás přesahuje hranice hospodářského výsledku. Zahrnuje lidi, do kterých investujeme i komunity, které podporujeme prostřednictvím udržitelných aktivit. Je pro nás důležité, abychom naše příspěvky měřili a zveřejňovali je.