Energie

Výroba oceli je energeticky náročný proces a má také velkou vazbu na emise CO2.

Spotřebu energií a emise CO2 snižujeme všude, kde je to možné. V procesu energetického managementu využíváme našeho know-how, zkušeností, dovedností a dlouhodobé tradice v této oblasti. Všechny druhy energií, které vstupují do procesu výroby oceli, tj. elektřina, zemní plyn, pára, stačený vzduch, dmýchaný vítr a voda, tvoří 7 % z celkových nákladů na finální produkty. Zlepšení energetické účinnosti snižuje tyto náklady a paralelně také vede ke snižování emisí CO2.

Energetické úspory

Snaha o neustálé snižování spotřeby energie je stabilní součástí naší politiky. V praxi se tyto zásady projevují postupným nahrazováním zastaralých výrobních zařízení moderními s nižší energetickou náročností a maximálním energetickým využitím.

Chceme snižovat spotřebu energií i CO2, proto se zaměřujeme na prosazování projektů, které zlepší naší udržitelnost a povedou k úsporám. Podporujeme lidi, kteří mají snahu hledat způsoby jak zefektivňovat a zkvalitňovat procesy s vazbou na energetické hospodářství. V rámci energetických úspor jsme se zaměřili především na snižování energetické stopy.

Certifikát za hospodaření s energií

Od roku 2016 kdy proběhl externí audit firmou TÜV Nord Czech, s.r.o. máme certifikaci podle normy ČSN EN ISO 5001:2011. ISO 5001, která představuje nový celosvětový standard v oblasti managementu hospodaření s energií, zavádění energetické politiky a zlepšování energetické účinnosti. Toto vnímáme jako ocenění naši péče o přírodní zdroje a snahu snižovat emise skleníkových plynů.

Ekologické teplo z huti

Sousedství s ostravskou hutí se občanům města Vratimov vyplácí. Díky naší společnosti má na 500 domácností s téměř sedmi tisíci obyvateli ekologické teplo. Nejvýznamnější výhodou však je, že ve městě mohly být odstaveny všechny lokální kotelny na pevná paliva pro vytápění bytů. Roční dodávka tepla do města Vratimov je přibližně 35 000 GJ. Jedná se o odpadní teplo, což je ten nejekologičtější zdroj, protože 80 % tohoto tepla vzniká ze spalinových kotlů na středojemné válcovně. Zbylých 20 % pochází ze společnosti TAMEH Czech s.r.o. Myšlenka použít odpadní teplo vznikající na spalinových kotlích středojemné válcovny vznikla již v roce 1994.

Zlepšovací návrhy

Každý zaměstnanec může přijít se zlepšovacím návrhem. Tyto návrhy zlepšují bezpečnost, snižují vliv na životní prostředí, redukují výrobní náklady, zefektivňují výrobu či šetří energie.
Naši zaměstnanci v roce 2018 představili celkem 293 zlepšovacích návrhů, z toho 255 návrhů bylo přijato k realizaci a 174 úspěšně zavedeno do praxe. Díky realizovaným „zlepšovákům“ se nám podařilo ušetřit více než 25 milionů korun. Zaměstnanci si za své nápady v oblasti snižování nákladů, efektivity práce, nebo také za zvyšování bezpečnosti, mezi sebe rozdělili odměny ve výši dvou milionů korun. Velkému zájmu se u nás těší i drobná zlepšení, kterých bylo loni navrženo rekordních 163.