Naši zaměstnanci

Zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí naší společnosti. Oblasti bezpečnosti, zdraví a také vztahů se zaměstnanci považujeme za rozhodující pro náš úspěch. Hledáme talentované nováčky a rozvíjíme jejich nadání. Nasloucháme dlouholetým kolegům, vzděláváme je a pečujeme o ně. Chceme, aby se u nás každý jednotlivec cítil respektován a mohl naplno rozvíjet svůj potenciál.

Bezpečnost

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců je vždy na prvním místě. Práce v huti je velmi náročná na pozornost, ať už ve výrobních halách nebo při pohybu v areálu huti, která je protkána dvěma sty kilometrů kolejí a padesáti kilometry silnic. Proto během roku připravujeme různé aktivity, které preventivně upozorňují na možné hrozby a pomáhají chránit pracovníky huti před rutinním přístupem k práci a bezpečnosti. Vždyť všichni se chceme vrátit domů zdraví a v pořádku.

Rozvoj zaměstnanců

Naši zaměstnanci jsou pro nás prioritou, proto o ně pečujeme a všestranně rozvíjíme jejich schopnosti. Zaměstnanci si vybírají ze široké škály školících programů. Kromě profesních kurzů mají možnost absolvovat jazykové kurzy formou e-learning kurzů, dále absolvovat kurzy PC, manažerské kurzy, kurzy v oblasti bezpečnosti práce a další.

Podpora žen

Podporujeme větší zapojení žen do technických oborů a zájem absolventek najít uplatnění v oboru právě v naší firmě. Přestože hutní průmysl nebývá vnímán jako obor, ve kterém by našlo uplatnění velké množství žen, snaží se naše společnost dokázat, že tomu tak být nemusí.
Automatizace provozů a existence celé řady pozic, které nevyžadují těžkou manuální práci, otevírá ženám možnost prosadit se i v tradičním mužském odvětví.

Zdraví

Dobré zdraví má rozhodující význam pro kvalitu života. Zdravý životní styl, ať už jde o stravovací návyky, fyzickou kondici nebo zanechání kouření, předchází mnoha nemocem. Pro naše zaměstnance se snažíme vytvářet bezpečné pracovní prostředí, ale zároveň napomáháme k jejich zdraví a pohodě.
Ke zlepšení zdravotního stavu organizujeme cílené rehabilitační programy: individuální rehabilitace pro zaměstnance vykonávající rizikové práce; rekondičně-rehabilitační pobyty. Zaměstnanci mohou využívat kafeterie a jejím prostřednictvím nakupovat permanentky na sport a wellness nebo vitamínové balíčky.

Vztahy s odbory

Udržujeme dlouhodobé kvalitní a férové vztahy se svými zaměstnanci i odborovými organizacemi, které je zastupují.