Mapa stránek

Zpravodajská média

 • „Drátovka“ LIBERTY Ostrava má nové nůžky. Modernizace za 40 milionů ušetří náklady na výrobu a zvýší spolehlivost a produktivitu celé kontidrátové trati
 • 17. listopad odstartoval v ostravské huti řadu změn. LIBERTY Ostrava si připomíná cestu ke svobodnému podnikání
 • Charita, které vyhořela chráněná dílna, našla útočiště v LIBERTY Ostrava
 • Díky „zlepšovákům“ zaměstnanců ušetřila ostravská huť loni přes 9 milionů korun
 • Do čela dozorčí rady LIBERTY Ostrava byl zvolen Roland Junck
 • GFG Alliance dokončila v Ostravě strategickou analýzu a bude zde investovat 19 miliard korun do transformace huti
 • GFG se pomocí nové strategie chce přizpůsobit nové ekonomické situaci
 • Hospodářské výsledky ArcelorMittal Ostrava (nyní Liberty Ostrava) za rok 2018
 • Huť LIBERTY Ostrava přispěla sto tisíc na nové sprchovací lůžko pro pacienty Fakultní nemocnice Ostrava
 • Informační materiály
 • Investice půl miliardy do odprášení sníží emise ostravské huti
 • Kvalitu trubek v rourovně ostravské huti LIBERTY bude nově kontrolovat plně digitalizovaný systém za 35 milionů
 • Letos uplynulo 75 let od osvobození kunčických závodů
 • LIBERTY Ostrava kvůli koronaviru dočasně sfouká vysokou pec č. 2
 • LIBERTY Ostrava letos ve svých provozech poskytne odbornou praxi více než stovce učňů
 • LIBERTY Ostrava pomůže zaměstnancům zlepšit kondici
 • LIBERTY Ostrava prodlouží provoz s omezenou výrobou
 • Liberty Ostrava spolu s návštěvníky ostravských festivalů opět pomohli neziskovým organizacím na Ostravsku. Díky projektu Tanec pro život dostanou 300 tisíc korun
 • LIBERTY Ostrava úspěšně otestovala inovovaný typ ocelového silničního svodidla
 • LIBERTY Ostrava vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele nové hybridní ocelárny
 • LIBERTY Ostrava získala kladné stanovisko k modernizaci ocelárny. Může zahájit svou cestu k uhlíkové neutralitě
 • LIBERTY Steel Group jmenuje nové vedení a nezávislé členy představenstva
 • LIBERTY Steel Group má nového globálního generálního ředitele pro řízení ocelářských a integrovaných těžebních podniků skupiny
 • LIBERTY Steel získala první výrobní závod v Polsku
 • LIBERTY vysoké pece
 • Minihuť v ArcelorMittal Ostrava slaví kulatiny. Zlepšila konkurenceschopnost a snížila energetickou náročnost výroby
 • Místo v huti pracovali zaměstnanci LIBERTY Ostrava už podvanácté v neziskových organizacích
 • Na 61. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představila huť LIBERTY Ostrava nový výrobek s vyšší přidanou hodnotou, který posílí její konkurenceschopnost na zahraničních trzích
 • Na výstavbu obchvatu Frýdku – Místku dodá LIBERTY Ostrava v letošním roce 150 tisíc tun vysokopecní strusky
 • Návštěva Sanjeeva Gupty v Liberty Ostrava a.s.
 • Nové tkaninové filtry v LIBERTY Ostrava sníží emise prachu
 • Nový vlastník ostravské huti podepsal s Ministerstvem průmyslu a obchodu memorandum pro podporu ocelářství v Česku
 • Novým generálním ředitelem LIBERTY Ostrava bude Pascal Genest
 • Ostravská huť dočasně snižuje výrobu o 20 % bez vlivu na zaměstnanost
 • Ostravská huť investovala 107 milionů do obnovy odsíření koksovny
 • Ostravská huť LIBERTY se s odbory dohodla na zvýšení mezd o 2,4 %
 • Představení společnosti LIBERTY
 • Představitelé LIBERTY Steel podepsali dohodu se zástupci odborů ostravské huti
 • Při správě obchodních zakázek v LIBERTY Ostrava pomáhá robot
 • Prodej ostravské hutě dokončen. ArcelorMittal Ostrava se změní na LIBERTY Ostrava
 • Realizaci programu uhlíkové neutrality v GFG Alliance povede nově Roland Junck
 • Rourovna v LIBERTY Ostrava má novou zkušební linku pro kontrolu bezešvých trubek za 35 milionů korun
 • Skupina LIBERTY Steel Group podala nabídku na koupi Thyssenkrupp Steel Europe
 • Skupina LIBERTY Steel otevřela obchodní kanceláře v Polsku a Německu
 • Skupina LIBERTY Steel restartuje výrobu v podniku Adhunik Steel v Indii
 • Skupině GFG Alliance bude radit globální poradní panel složený z externích vrcholových manažerů
 • Slavnostní ceremoniál u příležitosti změny vlastníka
 • Sousedé – Srpen 2019, číslo 30
 • Uplynulo 60 let od vyválcování prvního drátu na kontidrátové trati v ostravské huti
 • Uplynulo přesně 70 let od vyválcování první trubky v ostravské huti
 • V LIBERTY Ostrava vyrobili trubky pro jedno z největších ropných polí na světě
 • V loňském roce měla LIBERTY Ostrava nejnižší emise ve své historii
 • V novém školním roce nabídne LIBERTY Ostrava odbornou praxi v reálném pracovním prostředí více než stovce učňů
 • V ostravské huti si vyrábějí náhradní díly na 3D tiskárně. Opravy menších technologických zařízení jsou tak rychlejší a levnější
 • V týdnu zdraví odveslovali pracovníci huti LIBERTY Ostrava 200 kilometrů pro lidi s vážnými poruchami krvetvorby a zapsali se do registru dárců kostní dřeně
 • Vánoční trhy v ostravské huti přinesly chráněným dílnám 90 tisíc korun
 • Výběrové řízení na dodavatele hybridních pecí je v plném proudu. Nová technologie pro výrobu oceli bude přínosem v oblasti bezpečnosti, výrobních nákladů i ekologie
 • Vysoká pec „dvojka“ v LIBERTY Ostrava je po opravách znovu v provozu
 • Stránky

 • Adresy dceřiných společností
 • Age Management
 • Ajay Aggarwal
 • Akreditovaný archiv Liberty Ostrava a.s.
 • Ashok Patil
 • Benefity
 • Bezpečnost práce
 • Čištění zaolejovaných okují
 • Děkuju
 • Dělená C jádra
 • Distribuční jádra
 • Dobrý soused
 • Dokumentace
 • Domů
 • Dotazník pro měření spokojenosti zákazníků
 • Dynamické vyvažování
 • Ekologie – zajímavosti
 • Formulář pro bezplatnou odbornou praxi pro studenty středních škol
 • Formulář pro bezplatnou odbornou praxi pro studenty vysokých škol
 • Fotogalerie
 • Fotografie produktů
 • Gender Diverzity
 • Historie společnosti
 • Historie ve fotografiích
 • Informace pro akcionáře
 • Inovativní produkty a výroba
 • Kariéra
 • Katalog
 • Komunikace
 • Kontaktní formulář
 • Kontakty
 • Kontakty
 • Kontakty
 • Křivky materiálu
 • Kvalita trubek v ArcelorMittal
 • Liberty Commercial PL sp. z o.o.
 • Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.
 • Liberty Technotron s.r.o.
 • Management
 • Management
 • Měření, komunikování a oceňování naší podpory společnosti
 • Modernizace a ekologizace energetiky
 • Modernizace a ekologizace koksovny
 • Můj portál
 • Naši zaměstnanci
 • Nová etapa ekologizace
 • O společnosti
 • Odprášení aglomerace
 • Odprášení vysokých pecí
 • Organizační struktura
 • Orientační schéma příjezdu
 • Podmínky přístupu
 • Podpora a sponzoring
 • Politika IMS
 • Politika jednání skupiny LIBERTY
 • Poskytování šatnování
 • Použitý materiál
 • Přebytečný investiční majetek
 • Produkty
 • Produkty & Certifikáty
 • Profil společnosti
 • Rovné příležitosti
 • Sanjeev Gupta
 • Schéma společnosti
 • Slévárenské písky
 • Služby
 • Soubor Sitemap
 • Soubory cookie
 • Spolufinancování EU
 • Studentská zóna
 • Suyash Kumar Pradhan
 • Svářečská škola
 • Svaz průmyslu a dopravy České republiky
 • TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY
 • Telefonní kontakty dle sortimentu
 • Toroidní jádra
 • Trainee program
 • Udržitelný rozvoj
 • Unicore jádra
 • Vedlejší produkty
 • Vlastnická struktura
 • Volná pracovní místa
 • Všeobecné obchodní podmínky
 • Vstup a pobyt osob v areálu LIBERTY Ostrava
 • Výroční zprávy
 • Vzdělání
 • Zásady ochrany osobních údajů
 • Závod 10 – Koksovna
 • Závod 12 – Vysoké pece
 • Závod 13 – Ocelárna
 • Závod 14 – Válcovny
 • Závod 15 – Rourovny
 • Závod 3 – Údržba
 • Závod 5 – Doprava
 • Závody a dceřiné společnosti
 • Zelená linka pro životní prostředí
 • Země vývozu
 • Životní prostředí
 • Zpravodajská média
 • Služby

 • Ekologické zpracování odpadních materiálů s obsahem železa
 • Energetické služby
 • Hutní prodejna
 • Nabídka ubytování v provozním zařízení Kovák
 • Opravy elektromotorů
 • Přebytečný majetek a zásoby
 • Servis
 • Telekomunikační služby
 • Produkty

 • Certifikace – Bezpečnost
 • Certifikace – EnMS
 • Certifikace výrobků
 • Certifikát QMS – Liberty Commercial Czech Republic k.s.
 • Certifikáty – Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.
 • Certifikáty – Liberty Ostrava a.s.
 • Certifikáty, Prohlášení – Liberty Technotron s.r.o.
 • Certifikáty, Prohlášení – Závod 15 – Rourovny
 • Dlouhé výrobky
 • Důlní výztuže
 • Nabídka skladových svařovaných trub
 • Nabídka vysokopecní strusky
 • Obaly
 • Ploché výrobky
 • Produkty – Liberty Technotron s.r.o.
 • Prohlášení o vlastnostech
 • Rozšíření nabídky plochých výrobků
 • Silniční svodidla
 • Slévárenské výrobky
 • Soustružna válců
 • Strojírenská výroba
 • Systémová certifikace společnosti
 • Tenkostěnné ocelové profily
 • Tepelné zpracování
 • Vedlejší produkty
 • Všeobecné prodejní podmínky
 • Výrobky pro ocelářství
 • Železniční dvojkolí
 • Volná pracovní místa

 • Hasič
 • Obsluha buldozeru na slévárně
 • Obsluha strojů koksárenské baterie – Trainee
 • Pracovník spisovny
 • Referent kalkulace strojírenské výroby – Trainee
 • Specialista nákupu služeb
 • Strojník úpravárenského zařízení – Trainee
 • Technolog strojního obrábění – trainee
 • Topenář koksárenské baterie – Trainee
 • Trainee pro obchod ve společnosti LEPO
 • Valcíř – trainee