Systémová certifikace společnosti

Integrovaný systém řízení je udržován a dále rozvíjen se zaměřením na zvyšování výkonnosti a efektivity jednotlivých procesů tak, aby vyhověl požadavkům norem EN ISO 9001, EN ISO 14001, ISO 45001, EN ISO 50001 a zákona č. 224/2015 Sb., aby bylo zajištěno plnění kvality a termínů dodávek výrobků a služeb dle požadavků zákazníků a aby tak společnost Liberty Ostrava a.s. obstála v konkurenčním boji na trhu o zákazníka. K nejvyšším prioritám společnosti patří rovněž ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců, hospodaření s energií a prevence závažných havárií. Liberty Ostrava a.s. si plně uvědomuje svoji odpovědnost za region, ve kterém působí, a aktivity v oblasti společenské odpovědnosti považuje za nedílnou součást systému řízení společnosti.

  • Ve společnosti byl postupně od r. 1992 zaveden a certifikován ve všech výrobních závodech systém managementu kvality dle norem řady EN ISO 9000 pro první hutní podnik v České republice.
  • Postupně od roku 1997 byly závody společnosti certifikovány také v oblasti environmentu podle normy EN ISO 14001.
  • Od roku 2005 je ve společnosti zaveden systém prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb., resp. č. 224/2015 Sb.
  • V roce 2008 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován integrovaný systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • V roce 2016 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován systém managementu hospodaření s energií

Ing. Vítězslav Supík

t: +420 59 568 4214