Dlouhé výrobky

Užití tyčové oceli a nosníků: Ocelové konstrukce, stropní překlady, stožáry elektrických rozvodů, různé výrobky strojírenství, výkovky, zábradlí, díly pro schodiště, stojany a další.
Užití betonářské oceli: výroba armovacích sítí a armatur pro výztuž do betonu.
Užití válcovaného drátu: výroba taženého drátu, výroba armovacích sítí, po tažení za studena: plotové dílce, pletivo, nákupní vozíky, hřebíky, spojovací součásti, vázací dráty.
Speciální profily: kolejnice pro lehké jeřábové a důlní tratě, profily pro závěsné dráhy, pro výrobu elektromagnetických brzd a pro výrobu vysokozdvižných vozíků.

 

Výrobkové řady:

Tyčová ocel

Tyče ocelové kruhové válcované za tepla Ø 10 – 110 mm
Tyče ocelové ploché válcované za tepla šířky 18 – 170 mm tloušťky 5 – 60 mm, 180 mm tloušťky 8-25 mm a 200 mm tloušťky 10-25 mm
Tyče ocelové průřezu L rovnoramenné válcované za tepla 35×35 – 150×150 mm
Tyče ocelové průřezu L nerovnoramenné válcované za tepla 100×65 – 140×90 mm

Nosníky

Tyče ocelové průřezu I válcované za tepla IPN: 160, 180, 200, 220 mm
Tyče ocelové průřezu IPE válcované za tepla IPE: 160, 180, 200, 220 mm
Tyče ocelové průřezu HEA/HEB (IPB, IPB) válcované za tepla HEA/HEB: 100, 120, 140 mm
Tyče ocelové průřezu U válcované za tepla UPN: 50,65,80,100,120,140,160,180,200,220 mm
Tyče ocelové průřezu UE válcované za tepla UE: 80,100,120 mm

Speciální profily

Tyč ocelová průřezu I155 pro závěsné dráhy
Kolejnice pro důlní a polní dráhy 93/18 a 115/24
Kolejnice jeřábová JKL 55
Ploché tyče pro listové pružiny

Betonářská ocel

Tyče ocelové pro výztuž do betonu Ø 10 – 50 mm

Drát válcovaný

Ø  5,5 – 14,0 mm

Závitové tyče

Kotevní závitové tyče 15 – 26,5 mm pro stavební průmysl
Závitové tyče s pravotočivým závitem 18 – 75 mm pro geotechnické použití
Závitové tyče s levotočivým závitem 16 – 75 mm pro výztuž do betonu
Závitové tyče 16 – 28 mm určené pro důlní průmysl
Svorníkové tyče 18,5 – 31 mm určené pro těžební průmysl

Lité polotovary

Čtvercové 115, 130, 160, 180 mm
Kruhové 160, 200, 270, 350, 400 mm

Katalog
Dlouhé výrobky PDF(491.49kB)

Kontakty

Tyčová ocel, nosníky

Ing. Lucie Tesarčíková

t: + 420 595 684 546

Kolejnice, tyčová ocel pro závěsné dráhy

Ing. Ivana Kubánková

t: +420 595 683 912

Závitové tyče a ploché tyče pro listové pružiny

Ing. Zdeněk Vašek, Ph.D.

t: +420 595 687 787

Betonářská ocel, drát válcovaný a lité polotovary

Ivana Adamčíková

t: +420 595 682 637