Pascal Genest

generální ředitel LIBERTY Ostrava

Pascal Genest

 

Pascal Genest vystudoval školu polytechniky v oboru matematika a přírodní vědy, je stavební inženýr z Ecole Nationale des Ponts et Chausées a držitel titulu MBA z Harvard Business School.

Má dlouholeté zkušenosti v ocelářství na různých místech světa, z toho čtrnáct let ve vedoucích pozicích ocelářských podniků, kdy měl na starosti strategický růst i transformaci podniků.

Naposledy pracoval jako generální ředitel předního ocelářského podniku na Blízkém východě. Pascal Genest má také zkušenosti z hliníkářského průmyslu a ze sektoru privátních investorů.