Slévárenské písky

Liberty Engineering Products Ostrava, s.r.o. je nejmladší dceřinou firmou ostravského hutního gigantu a v rámci skupiny Liberty nabízíme kromě široké nabídky výrobků a služeb našich provozů strojírenského a slévárenského charakteru také vedlejší produkty výroby. Tento nabídkový list je zaměřen na představení a nabídku prodeje odpadních písků ze slévárenského provozu, především písků křemičitého charakteru.

Co nabízíme:

– Slévárenský odpadní písek křemičitého charakteru, šedozelené barvy

– Směs přírodních, použitých formovacích písků

– Přesívaný, 0,8 mm granulometrie, s možností rozpadavých hrudek do max. 20 mm

– Složení: 80% křemičitý písek, 17% přírodní jílovitý (zelený) písek, 3% pojivo – vodní sklo

– 5-8% vlhkosti

Využití:

– Především pro stavební účely výplňového charakteru

– Zásypový materiál

– Materiál pro přípravu malt ve stavebnictví

– Ideální využití jako posypový materiál pod dlažby

– Zásypy výkopů po kladení inženýrských sítí

– Další využití ve stavebnictví

Nezávadnost využití

– Písky neobsahují fenol a formaldehyd

– Složení písku nemá vliv na podzemní zásoby pitné vody

– 1x ročně provedena analýza u Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

– Požadovaná laboratorní stanovení:

v sušině – PAU(6), NEL

ve vodním výluhu: pH, PAU(6), NEL, Zn, Pb, Cd, Cr celk

Obchodní podmínky:

Strategie prodeje je postavena nikoli na počtu odvezených tun ale na počtu odvážených nákladních vozidel, či návěsů.

Vozidla s max. nákladem do 3 tun: 90 Kč/auto
Vozidla s max. nákladem do 10 tun: 250 Kč/auto
Vozidla s max. nákladem do 16 tun: 320 Kč/auto
Vozidla s nákladem nad 16 tun: 450 Kč/auto

Odběry většího charakteru se cení individuálně, stejně jako odběry po železnici.

– Platba je realizována předem na pokladně společnosti Liberty Ostrava a.s. V případě zájmu lze předem vystavit zálohovou fakturu. Po vyzvednutí vstupu do areálu Liberty Ostrava je prázdné vozidlo zváženo, poté naložen předplacený náklad, znovu zváženo a probíhá výjezd z areálu.

– V současnosti pracujeme na zjednodušení celého procesu a také na zvýhodnění pravidelných odběrů minimalizací administrativní zátěže při prodeji. Při pravidelných odběrech je možné vyřídit trvalý vstup do areálu nebo také u prověřené firmy zajistit odběr na fakturu.

– V případě zájmu jsme schopni předat vzorek písku k posouzení

Více informací poskytne:

Zuzana Smatanová

vystavení smlouvy, zálohové faktury a adm. podpora prodeje

t: +420 595 683 232

f: +420 595 685 044

Tibor Hostovičák

technické dotazy,
informace o aktuálním dostupném množství a realizace odběru

t: +420 595 682 563