Odprášení vysokých pecí

Snížení fugitivních emisí z odléváren VP 2 a 3
  • Celková cena: 302 500 000 Kč
  • Přínos pro životní prostředí: snížení fugitivních emisí prachu o 75, 4 tuny ročně

Odprášení systému zavážení VP 2 a 3
  • Celková cena: 209 700 000 Kč
  • Přínos pro životní prostředí: snížení fugitivních emisí prachu o 118,7 tuny ročně

Odprášení čistící stanice torpédových vozů
  • Celková cena: 24 300 000 Kč
  • Přínos pro životní prostředí: snížení fugitivních emisí prachu o 900 kg ročně