Modernizace a ekologizace koksovny

Ekologizace hasicí věže

Celková cena: 34 500 000 Kč

Přínos pro životní prostředí: snížení vypouštěného prachu pod 18 gramů na tunu vyrobeného koksu