Modernizace a ekologizace energetiky

Nový fluidní kotel K14

Celková cena: 1 500 000 000 Kč

Přínos pro životní prostředí: snížení emisí NOx o 398 tun ročně, SO2 o 581 tun ročně a prachu o 11 tun ročně

Nový fluidní kotel nahradí 4 původní uhelné kotle, zvýší efektivitu výroby a sníží dopad výroby na životní prostředí