Management

Představenstvo, Dozorčí rada, Vrcholové vedení společnosti

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a jedná jejím jménem. Představenstvo má celkem 4 členy. Představenstvo volí a odvolává valná hromada.

Ashok Patil

předseda představenstva

Více informací...

Pascal Genest

místopředseda představenstva

Více informací...

Suyash Kumar Pradhan

člen představenstva

Více informací...

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a má celkem 6 členů. Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada a 1/3 členů volí zaměstnanci společnosti.

Virinder B Garg

člen dozorčí rady

Roland JUNCK

člen dozorčí rady

Arnaud de WEERT

člen dozorčí rady

Alena Sobolová

člen dozorčí rady

Eduard Muřický

člen dozorčí rady

Petr Slanina

člen dozorčí rady

Vrcholové vedení společnosti

Ing. Pascal Genest, MBA

Generální ředitel

Ing. Ivo Bouda

Ředitel pro nákup

Ing. Václav Habura

Ředitel pro výrobu

Ing. Pavel Šedivý

Zástupce výrobního ředitele

Bc. Shahab Husain, MBA

Ředitel pro prodej a marketing

Ing. Jiří Michálek, MBA

Ředitel pro bezpečnost a zdraví

Mgr. Veronika Muroňová

Ředitel pro personální záležitosti

Bc. Suyash Pradhan

Ředitel pro finance

Bc. Aditya Nath Sen

Ředitel pro investice a inženýring