Management

Představenstvo, Dozorčí rada, Vrcholové vedení společnosti

Představenstvo

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a jedná jejím jménem. Představenstvo má celkem 4 členy. Představenstvo volí a odvolává valná hromada.

Ashok Patil

předseda představenstva

Více informací...

Pradhan Suyash Kumar

člen představenstva

Více informací...

Sanjeev Gupta

člen představenstva

Více informací...

Ajay Aggarwal

člen představenstva

Více informací...

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a má celkem 6 členů. Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada a 1/3 členů volí zaměstnanci společnosti.

Roland Junck

předseda dozorčí rady

Eduard Muřický

místopředseda dozorčí rady

Paramjit Singh Kahlon

člen dozorčí rady

Arnaud de Weert

člen dozorčí rady

Alena Sobolová

člen dozorčí rady

Petr Slanina

člen dozorčí rady

Vrcholové vedení společnosti

Ing. Ivo Bouda

Ředitel pro nákup

Ing. Václav Habura

Ředitel pro výrobu

Ing. Pavel Šedivý

Zástupce výrobního ředitele

Ing. Jiří Michálek, MBA

Ředitel pro bezpečnost a zdraví

Ing. Jakub Juříček

Ředitel pro personální záležitosti

Bc. Pradhan Suyash Kumar

Ředitel pro finance

Bc. Aditya Nath Sen

Ředitel pro investice a inženýring