Bezpečnost práce

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců je vždy na prvním místě.

Principy bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve společnosti LIBERTY Ostrava, a.s.

Práce v huti je velmi náročná na pozornost, ať už ve výrobních halách nebo při pohybu v areálu huti, která je protkána dvěma sty kilometrů kolejí a padesáti kilometry silnic.
Proto během roku připravujeme různé aktivity, které preventivně upozorňují na možné hrozby a pomáhají chránit pracovníky huti před rutinním přístupem k práci a bezpečnosti. Vždyť všichni se chceme vrátit domů zdraví a v pořádku.

Základními projekty zavedenými ve společnosti jsou tzv. Journey to zero (JTZ), Cesta k nule a Shared vigilance (SV), Vzájemná ostražitost. Projekt JTZ představuje sdílení zkušeností a nápadů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v naší společnosti. Projekt SV je směřován směrem k zaměstnancům. Hlavním mottem této kampaně je: „Moje bezpečnost závisí v prvé řadě na mně, a pokud uvidím, že někomu jinému hrozí nebezpečí, okamžitě ho na toto nebezpečí upozorním!“

Pro naše zaměstnance se snažíme vytvářet bezpečné pracovní prostředí, ale zároveň napomáháme k jejich zdraví a pohodě. Ke zlepšení zdravotního stavu organizujeme cílené rehabilitační programy, zaměstnanců jsou poskytovány permanentky na sport a wellness a vitamínové balíčky.
Zvýšenou pozornost věnujeme nemocem z povolání, mikroklimatickým podmínkám nebo nakládání s chemickými látkami a neustále zlepšujeme hygienické podmínky v provozech společnosti.
Lékaři PLK u nás pravidelně kontrolují pracoviště a smluvně zajištěná zdravotnická záchranná služba je k dispozici 24 hodin denně po celý rok.

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a prevence závažných havárií patří k nejvyšším prioritám naší společnosti. Jako nedílnou součást systému řízení společnost zavedla a certifikovala systém integrovaného řízení dle OHSAH 18001, a zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií.

ikona  Informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování

 

Zlatá pravidla bezpečnosti
Do práce chodím v “dobré kondici a práceschopný” Respektuji všechny dopravní předpisy
Ochranu a prevenci proti pádům používám vždy a všude tam, kde to naše standardy vyžadují Respektuji přednost na železnici a bez náležitých bezpečnostních opatření se vyhýbám místům v blízkosti železničních vozidel
Během práce na zařízení se řídím postupem jeho uzamčení/odpojení Respektuji pravidla, která platí pro vstup a práci v místech s nebezpečím výskytu plynu
Během vstupu a po celou dobu, kdy vykonávám práci ve stísněném prostoru, se řídím pravidly pro vstup do stísněného prostoru Nevypínám bezpečnostní zařízení
Vždy, když manipuluji se zavěšeným břemenem, řídím se všemi pravidly, která se na tuto činnost vztahují, a nikdy nestojím pod zavěšeným břemenem nebo blízko něj Respektuji všechna pravidla, standardy a signály ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a nosím požadované OOPP
Brožura bezpečnosti LIBERTY Ostrava a.s.
Ke stažení
Česká verze PDF
Verze pro tisk PDF
Polská verze PDF
Anglická verze PDF
Něměcká verze PDF
Ruská verze PDF
Materiály BOZP pro externí zhotovitele služeb
Ke stažení
N-0.121: Bezpečnost a ochrana zdraví PDF
Evidenční formulář DOCX
Metodická pomůcka bezpečnosti práce č. 1 – Práce ve výškách a nad volnou hloubkou DOCX
Povinnosti pro Extérní zhotovitele služeb v oblasti BOZP PPTX
Metodická pomůcka bezpečnosti práce č. 6 – Používání, kontrola provozuschopnosti detektoru plynů a postup měření ovzduší PDF
Definice incidentů a pracovních úrazů DOCX
Formulář k provedení Analýzy rizik na poslední chvíli (LMRA) DOCX
Last Minute Risk Analysis (LMRA) form DOCX
Metodika k provádění Analýzy rizik na poslední chvíli (metoda LMRA) PPTX
Formulář pro analýzu rizik dodavatelských firem Liberty Ostrava a.s. XLSX
Vzájemné povinnosti smluvních stran v oblastech bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a prevence závažných havárií,
ekologie, ostraha a povolování vstupů a související ujednání
PDF
Ohláška vstupu hmotného majetku externí firmy DOCX